• Wykonawstwo
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Hep2o nowej generacji już w ofercie - 50 lat gwarancji. Nowa generacja, nowy standard w instalacjach łączonych na wcisk.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać na zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej. 
 
NFOŚiGW dofinansowuje kredyty bankowe przeznaczone na zakup systemów solarnych do podgrzewania ciepłej wody. Wysokość dofinansowanie to do 45% kosztów inwestycji.
 
NFOŚiGW wymaga, aby kolektory słoneczne spełniały wymagania normy jakości PN EN-12975-2, posiadały aktualny certyfikat zgodności lub europejski certyfikat Solar Keymark.
 
Kolektory słoneczne WATT spełniają wszystkie wymagane certyfikaty i najwyższe normy jakościowe. Zestawy solarne są montowane i serwisowane przez naszą firmę instalatorską RAD-INSTAL Zabrze, co daje gwarancję najwyższej sprawności urządzeń oraz spełnia wymagania stawiane przez NFOŚiGW oraz banki.
 
O dofinansowanie mogą wystąpić:
 • osoby fizyczne - posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie
 • wspólnoty mieszkaniowe - instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielorodzinnych
Wysokość dofinansowanie to do 45% kosztów inwestyji przy czym:
 • koszt pożyczki nie może przekroczyć kwoty 2.500 zł brutto dla 1m2 powierzchni zamontowanych kolektorów.
 • dotacja obejmuje nie tylko kolektory, ale również cały osprzęt, czyli zbiornik dwuwężownicowy na ciepłą wodę, orurowanie, sterownik, itp.
Dotacje są udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) za pośrednictwem jednego z banków, z którymi NFOŚiGW ma podpisaną umowę.
 
Kredytów z dotacją udzielają:
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Warszawski Bank Spółdzielczy

 
 

      
 

Copyright 2011.Rad-Instal. Designed by magicpages.pl

Znajdź nas na Facebooku
Rad-Instal na Allegro